top of page

מחלקת הנוער

YOUTH

חולצת משחק אסא תל-אביב כדוריד עונת 2022-23

ערכים. מצוינות. כדוריד.

אודות המחלקה
רקע

מחלקת הנוער אס"א תל אביב היא ממחלקות הכדוריד הידועות והמובילות בישראל בפיתוח וקידום שחקנים צעירים.

 

פעילות מחלקת הנוער מיועדת לבני נוער מגילאי 13 (כיתה ז') ועד לגיל 18, כאשר לאחר מכן שחקני המחלקה עוברים לקבוצה הבוגרת של המועדון.

מחלקת הנוער מודרכת על ידי טובי המאמנים בישראל, מאמנים מוסמכים, בעלי ניסיון עשיר בקידום שחקנים צעירים. ראיה לכך ניתן לראות כששחקנים רבים בוגרי המחלקה, השתלבו ומשתלבים לאורך השנים בקבוצה הבוגרת של המועדון, בקבוצות הכדוריד הבכירות בישראל וכמובן מייצגים את נבחרות ישראל. מצטייני המחלקה משתתפים בקביעות ב'פרויקט גרמניה' שמטרתו לקדם את דור העתיד של הכדוריד הישראלי.

קידום וטיפוח שחקנים

רקע

מחלקת הנוער מעמידה לרשות שחקניה את אחד ממתקני הספורט הטובים בישראל.

 

'מרכז עלית לספורט' באוניברסיטת תל-אביב, במטרה להקנות לכל שחקן את התנאים האידאליים להם זקוק וזאת בנוסף לאימוני כדוריד מגוונים ומתקדמים כנהוג במדינות אירופה, אימוני חדר כושר וליווי תזונאי.

אימוני ומשחקי המחלקה מתקיימים באולם הספורט של אוניברסיטת תל אביב ומתקיימים בשעות אחה"צ לאורך כל ימות השבוע.

מתקן אימונים מתקדם

רקע

אחד מאבני היסוד של המחלקה לאורך השנים הוא : "חינוך דרך משחק".


הכדוריד היא מסגרת חינוכית בה בני הנוער מקבלים כלים לחיים כגון: ניהול זמן, מחויבות, אחריות, עצמאות,משמעת עצמית, היכולת לקבל מרות וביקורת, עמידה במצבי לחץ, רעות הקרבה, התנדבות ועוד. כל אלו יישארו עמו גם לאחר שיבחר לפרוש ממשחק פעיל ויהוו בסיס להצלחה בכול אשר יבחר לעסוק בחייו.
 

עצם היותו של המועדון כחלק מאוניברסיטת ת"א אנו רואים חשיבות גדולה בלימודים בסיום בגרות והשתלבות בעתיד בלימודים גבוהים  בכלל ובפרט באוניברסיטת ת"א.

המחלקה מלווה את שחקניה הצעירים לאורך כל פעילותם ועומדת בקשר רציף את בית הספר ועוזרת במידת הנדרש בהכנת שיעורים ומורים פרטיים מקרב סטודנטים באוניברסיטה .
שחקנים שלומדים באוניברסיטת ת"א בסיום הצבא או כעתודאים זכאים למלגה ממועדון הספורט.

חינוך וטיפוח דרך משחק

צוות מקצועי
OUR
  STAFF
bottom of page