תום ליבוב
70
kg
משקל
cm
179
גובה
26.01.2002
תאריך לידה

04

תום ליבוב

04

פינה שמאל
לוגו אסא תל אביב

LEYBOV