תום בראילובסקי
95
kg
משקל
cm
186
גובה
11.01.1994
תאריך לידה

07

תום בראילובסקי

07

מקשר ימין
לוגו אסא תל אביב

BRAILOWSKY