עומר מירון
82
kg
משקל
cm
187
גובה
13.7.1999
תאריך לידה

11

עומר מירון

11

מקשר שמאל/פינה
לוגו אסא תל אביב

MIRON