עומרי יאיר
84
kg
משקל
cm
185
גובה
24.08.2000
תאריך לידה

21

עומרי יאיר

21

מרכז
לוגו אסא תל אביב

YAIR