אסף בן עמי
75
kg
משקל
cm
182
גובה
25.12.1994
תאריך לידה

31

אסף בן עמי

31

מקשר שמאל
לוגו אסא תל אביב

BEN AMI